این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > About conference ICeLeT 2019
.: About conference ICeLeT 2019

 Past Conferences:

 • ICeLeT 2007 (University of Zanjan) 
 • ICeLeT 2008 (University of Sistan and Baluchestan)
 • ICeLeT 2009 (K.N.Toosi University of Technology)
 • ICeLeT 2010 (Iran University of Science and Technology)         
 • ICeLeT 2011 (Amirkabir University of Technology)        
 • ICeLeT 2012 (University of Tehran)
 • ICeLeT 2013 (Shiraz University)        
 • ICeLeT 2014 (Iranian Research Institute for Information Science and Technology)
 • ICeLeT 2015 (University of Kharazmi)
 • ICeLeT 2016 (ICT Faculty)
 • ICeLeT 2017 (Payam Noor university) 
 • ICeLeT 2018 (University of Tehran) ICeLeT 2019                      

The main topic of the 13th Conference of the Iranian Electronic Learning Association (IELA) is “Cultural Technology in Electronic Content Management ",also the lateral topic of this conference is: “Role of Electronic Learning in Productivity increment”.

In order that "Role of Electronic Learning in Productivity increment" has been considered as a secondary topic of the 13thconference; enthusiasts and specialists can present their subjects in different parts of conference that are represented below,especially in holding roundtable and specialized panel,providing national experiences and producing electronic contents.