این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
معرفی کنفرانس > داوران >
.: داوران

سرکار خانم ریتا مجتهدزاده ( دانشگاه علوم پزشکی تهران )

جناب آقای test

جناب آقای احمد کاردان ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر )

جناب آقای محمد جعفر تارخ ( دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی )

جناب آقای احسان طوفانی نژاد ( دانشگاه علامه‌طباطبایی )

جناب آقای ناصر مزینی ( دانشگاه علم و صنعت ایران )

جناب آقای پروین کدیور ( دانشگاه خوارزمی )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر