این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1نحوه ثبت نام و ورود به سامانه کاربران چگونه است ؟
از منوی افقی پس از انتخاب گزینه ثبت نام در همایش و تکمیل فرم ثبت نام ،ایمیلی از سیستم حاوی لینک تاییدیه جهت تایید ثبت نام به کاربر ارسال می گردد.از آن پس کاربر می تواند به کنترل پنل خود وارد شود.