این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1روند ارسال مقاله و داوری آن چگونه است ؟
پس از ارسال مقاله روند داوری آغاز می گردد.کاربر نتیجه نهایی داوری مقاله خود را می تواند از طریق کنترل پنل -> منوی وضعیت مقاله مشاهده نماید.