این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1پرداخت به صورت آنلاین جهت شرکت در همایش،هزینه ارسال مقاله و ... به چه صورت می باشد ؟
کاربر در کنترل پنل خود پس از انتخاب خدمات، از منوی پرداخت آنلاین وارد درگاه و به صورت آنلاین پرداخت می نماید.