این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از اولین واحدهاي آموزش الکترونيکي در کشور در سال ۱۳۸۴ تاسيس شد.


ادامه مطلب1395/03/25

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر