اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اهداف کنفرانس ICELET201۹

فراهم آوردن شرایط مناسب برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه یادگیری الکترونیکی در آموزش و نقش محتوای الکترونیکی در یادگیری


مهم‌ترین اهداف کنفرانس عبارت است از:

· پدید آوردن محیطی برای تعامل میان صاحب‌نظران و تضارب‌آرای پژوهشگران حوزه های یاد شده

· ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ علمی در حوزه یادگیری الکترونیکی در مدارس و نقش محتوای الکترونیکی در یادگیری

·  شناسایی مسائل پژوهشی و ایجاد محیطی هم‌افزا برای حل آنها در حوزه های یاد شده

· ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی نظام یادگیری الکترونیکی در مدارس

 بازگشت1397/05/06
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !