این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

شروع ارسال مقاله

1397/09/01

پایان ارسال مقاله-->تمدید شد

1397/09/20--> 
1397/10/20

اعلام نتیجه داوری مقاله

1397/11/20

شروع ثبت نام

1397/11/20

آخرین مهلت ثبت نام

1397/11/27

ثبت نام با تاخیر

1397/11/28

مهلت ارسال فایل الکترونیکی(مقاله، پوستر و پاورپوینت) 

1397/11/23

مهلت ارسال فرم برگزاری کارگاه

1397/11/08

شروع کنفرانس

1397/12/01

پایان کنفرانس

1397/12/02