این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > Paper Template
.: Paper Template

شرایط مقالات:

1.       مقالات باید حاصل فعالیت پژوهشی نویسنده/نویسندگان در یکی از زمینه های اصلی از محورهای کنفرانس استخراج شده باشد و شامل نتایج تحقیق تحقیقاتی نویسنده/نویسندگان باشد.

2.       تایید مقالات بر مبنای داوری صورت پذیرفته توسط کمیته علمی کنفراس می باشد.

3.       مقالات پذیرفته شده نهایی در کنفرانس منتشر می شود (چاپ و الکترونیکی)

4.       انتشار مقاله در صورت ثبت نام و حضور حداقل یکی از نویسندگان در کنفرانس انجام خواهد شد.

5.       مقاله می تواند به صورت فارسی یا انگلیسی باشد. اما برای انتشار توسط ناشر بین المللی (مانند IEEE) لازم است که تمام متن مقاله به انگلیسی باشد.

 

 شیوه تنظیم متن مقالات:

برای آگاهی از نحوه نگارش مقالات و آشنایی با فرمت آن ها در زیر کلیک کنید: 

فرمت مقالات فارسی

فرمت مقالات انگلیسی

 

شیوه ارائه مقالات شفاهی

برای آگاهی از دستورالعمل ارائه مقاله های شفاهی در زیر کلیک نمایید:

فرمت ارائه مقالات شفاهی

 

شیوه ارائه مقالات پوستری

برای آگاهی از دستورالعمل ارائه مقاله های پوستری در زیر کلیک نمایید:

دستورالعمل ارائه مقاله‌های پوستری