صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

عنوان: یادگیری سیار در ایران
مدرس: دکتر حجت اله حمیدی
پست الکترونیکی: h_hamidi@kntu.ac.ir
صفحه شخصی: https://wp.kntu.ac.ir/h_hamidi
چکیده سخنرانی:

·        پیش‌زمینه

·        تعریف

·        شباهت‌ها و تفاوت‌ها با یادگیری الکترونیک

·        مزایا و معایب

·        تهدیدها و فرصت‌ها

·        دلایل به‌کارگیری یادگیری سیار

·        موارد استفاده

·        معرفی برخی از بهترین برنامه‌های یادگیری سیار

·        یادگیری سیار در جهان (کشورهای پیشرفته در صنعت آموزش)

·        یادگیری سیار در ایران

·        پژوهش‌های انجام‌شده درباره یادگیری سیار در ایران

·        پتانسیل‌های موجود برای پیاده‌سازی یادگیری سیار در ایران

·        پذیرش یادگیری سیار در ایران

·        عوامل مؤثر بر یادگیری سیار در ایران

·        چالش‌های به‌کارگیری یادگیری سیار در ایران

·        موضوعات روز یادگیری سیار

 

·        آینده یادگیری سیار