این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > راهنمای نگارش طرح مسئله و گزارش تجربه
.: راهنمای نگارش طرح مسئله و گزارش تجربه

علاقمندان می توانند نگارش گزارش تجربه و طرح مسئله را با رعایت موارد زیر و براساس الگوهای ارائه شده به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

شرایط گزارش تجربه و طرح مسئله:

1.       گزارش باید حاصل فعالیت پژوهشی یا تجربه کاری پدیدآورندگان در یکی از زمینه های اصلی از محورهای کنفرانس باشد.

2.       تایید گزارش بر مبنای داوری صورت پذیرفته توسط کمیته علمی و ارتباط با صنعت کنفراس می باشد.

3.       گزارشات پذیرفته شده نهایی در کنفرانس منتشر می شود (چاپ و الکترونیکی)

4.       انتشار گزارش در صورت ثبت نام و حضور حداقل یکی از پدیدآورندگان در کنفرانس انجام خواهد شد.

5.       پدیدآورندگان گزارشات پذیرفته شده نهایی در کنفرانس فرصت ارائه گزارش شفاهی در نشست های تخصصی را خواهند داشت.

 شیوه تنظیم متن مقالات:

برای آگاهی از نحوه نگارش گزارش تجربه و طرح مسئله و آشنایی با فرمت آن ها لینک زیر را کلیک نمایید: 

فرمت نگارش گزارش تجربه

فرمت نگارش طرح مسئله