این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته راهبری
.: کمیته راهبری

کمیته راهبری کنفرانس، در راستای مشارکت سازمان ها و نهادهای خارج از دانشگاه و همچنین اجرایی نمودن مفاد مصوبات کمیته های علمی و ارتباط با صنعت است. از جمله ماموریت های این کمیته، مدیریت و برنامه ریزی نشست های تخصصی کنفرانس می‌باشد.


وزارت آموزش و پرورش

به نمایندگی جناب آقای دکتر عیسی زاده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به نمایندگی جناب آقای دکتر آئین محمدی

معاونت علمی ریاست جمهوری
(ستاد فناوری های نرم و هویت ساز)

به نمایندگی جناب آقای غفاری و جناب آقای حسینی

سازمان فنی و حرفه ای کشور

به نمایندگی جناب آقای موسوی

سازمان صدا و سیما
(شبکه آموزش)

به نمایندگی جناب آقای مخبر