این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
.: یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

پانل تخصصی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

 

مسوول پانل:

دکتر آیین محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

اعضای پانل:

دکتر سید ناصر استاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دبیر شورای عالی آموزش مجازی

دکتر سید حسن امامی رضوی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر شورای عالی برنامه­ریزی علوم پزشکی

دکتر ریتا مجتهدزاده، معاون بین الملل دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر پروژه LMS و MOOCs کشوری

دکتر آزاده شعبانی، متخصص حوزه یادگیری الکترونیکی و عضو کار گروه تخصصی پروژه LMS و MOOCs کشوری

دکتر مانوش مهرابی، معاون آموزشی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

سرفصل موضوعات مورد بحث:

 

سیاست­ها و راهبردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای توسعه آموزش مجازی

نقش آموزش مجازی در عدالت آموزشی

رویکردهای نوین در آموزش مجازی

تجربه طراحی و استقرار سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی و موکس کشوری

بازی­گونه سازی در آموزش مجازی در علوم پزشکی

چالش­های استقرار سیستم­های یادگیری الکترونیکی در کشور